THIẾT BỊ BƠM PHỒNG GM-30

  • Thiết bị bơm phồng GM-30 (sau đây gọi là GM-30) là một thiết bị bơm phồng kèm theo đồng hồ áp suất.
  • Thiết bị được vận hành bằng cách sử dụng cả đòn bẩy và đòn bẩy ngắt giúp cho việc bơm phồng và xì hơi ống thông bóng.
  • Thiết bị này chỉ dùng một lần
Hướng Dẫn Sử Dụng