ỐNG THÔNG GIÃN NỞ MẠCH VÀNH POWERED LACROSSE PTCA 2

  • Dùng để nong động mạch vành trước khi đặt Stent.
  • Đặc biệt dùng cho các trường hợp mạch vành bị vôi hóa; mảng xơ vữa bị cứng.
  • Đường kính từ 2.5 - 4.0mm; độ dài từ 8 - 15mm
Hướng Dẫn Sử Dụng