ỐNG THÔNG VI MÔ MẠCH VÀNH MOGUL

  • Ống thông Vi mô Mạch vành Mogul là một Ống thông Vi mô một lumen và đa chức năng.
  • Mogul được thiết kế để rửa chất cản quang nội mạch trong chẩn đoán nội mạch, cũng như tiêm các dược phẩm trong điều trị nội mạch.
  • Thiết bị này cũng được sử dụng để đưa các thiết bị y tế được sử dụng trong quá trình làm thủ thuật PTCA.
  • Ống thông được thiết kế với sự chuyển đổi độ cứng từ phần gần đến đầu xa để tăng khả năng đẩy và theo dõi được.
  • Ống thông được tráng bằng lớp phủ có thể thấm nước và được trang bị một điểm đánh dấu chắn bức xạ
Hướng Dẫn Sử Dụng