ỐNG THÔNG GIÃN NỞ MẠCH VÀNH LAXA LACROSSE PTCA

  • Bóng nong động mạch vành (có thể giãn nở)
  • Dùng để nong động mạch vành trước khi đặt Stent, có thể giãn nở linh hoạt.
  • Kích cỡ linh hoạt với đường kính từ 1.0 - 3.5mm; độ dài từ 5 - 20mm
Hướng Dẫn Sử Dụng