ỐNG THÔNG DẪN THUỐC CẢN QUANG GOODTEC (Goodtec Angio)

  • Ống thông dẫn thuốc cản quang dùng trong chụp mạch Goodtec (sau đây gọi là Goodtec Angio) là một ống thông Chẩn đoán Chụp mạch với nhiều hình dạng đầu.
  • Đầu ống thông được đưa đến các vị trí mục tiêu theo chụp huỳnh quang để hình dung việc xây dựng các mạch máu bằng cách tiêm chất cản quang thông qua thiết bị.
  • Thiết bị cũng được sử dụng để lấy mẫu máu từ các vị trí cụ thể trong tim hoặc động mạch lớn để phân tích khí máu
Hướng Dẫn Sử Dụng